Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

De kommunala energi- och klimatrådgivarna jobbar med att förmedla opartisk och kostnadsfri rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer. En viktig del i arbetet är att nå upp till de mål som riksdag och regering har satt för att minska energianvändningen i sektorn bostäder och lokaler.

Energi- och klimatrådgivaren svarar på frågor som rör uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Du/ni kan få råd och diskutera exempelvis för- och nackdelar med en viss åtgärd samt vilken konsekvens den kan komma att få för miljön.

Har ni något intressant projekt på gång, att ni renoverar ert hus med höga miljö- och energiambitioner eller har som mål att bli självförsörjande på el? Som energi- och klimatrådgivare är jag intresserad av vad som händer i kommunen - hör av er och berätta! (Även om ni inte tycker ni behöver några råd)

Gävleborgs energirådgivare på energiochklimat.se

Energi och klimatrådgivning i Gävleborg

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Magdalena Slaga
E-post energiradgivning@ovanaker.se
Tfn 0271-570 26
Webbplats www.energiochklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad