Kontakt

Riktlinjer för fruktstund och matsäck

Den 6 september 2012 beslutades det om gemensamma riktlinjer för fruktstund och matsäck som gäller för alla våra förskolor och grundskolor.

  • Det finns inte något hinder för föräldrar att skicka med sina barn en frukt till skolan, om de önskar det.
  • Det får inte förekomma schemalagda fruktstunder
  • Matsäck får förekomma vid några enstaka gånger per termin.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Tfn 0271-570 00 vx
Fax 0271-570 01
E-post barnochutbildning@ovanaker.se

Senast uppdaterad