Kontakt

Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett informations- och remissorgan i frågor som rör handikappades intressen i Ovanåkers kommun. I rådet ingår socialnämndens ordförande, en ledamot från kommunstyrelsen och representanter från handikapporganisationer i kommunen.

Rådet kan bjuda in andra personer om det behövs för att tillföra något till sammanträdet. Socialnämndens ordförande är ordförande i rådet. Sekreteraren är en tjänsteman från socialförvaltningen. Rådet har minst fyra sammanträden per år.

Föreningsrepresentanter från nedanstående föreningar ingår i handikapprådet:

  • FUB, Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
  • SRF, Synskadades Riksförbund
  • HRF, Hörselskadades Riksförbund
  • NHR,Neurologiskt Handikappades Riksförbund
  • Reumatikerföreningen
  • Hjärt- och lungföreningen
  • Astma- och allergiföreningen
  • Autismföreningen
  • Parkinsonförbundet

Sammanträdesdagar 2020

5 mars
5 maj
22 oktober
14 december

Protokoll

Kontakt

Ordförande

Einar Wängmark (S)
Tfn 0271-232 72 (bost)
Mobil 070-789 55 65

Sekreterare

Maria Hedström
Tfn 0271-571 15

Senast uppdaterad