Kontakt

Äldre protokoll från Överförmyndarnämnden

Här hittar du tidigare års protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträden.

2019

2018

2017

2016

2015

Kontakt

Åsa Olsson
Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd
Tfn 0271-570 00 (växel)

Senast uppdaterad