Kontakt

Jämför skolor

Välja skolalänk till annan webbplats är Skolverkets webbplats där du som förälder kan jämföra skolors kvalitet och resultat som t.ex. uppgifter om betyg, provresultat, lärare för alla grundskolor i Sverige.

Uppgifter som visas på webbplatsen är hämtade ur den officiella statistiken från SCB (Statistiska centralbyrån). Varje år lämnar vi uppgifter till SCB som sedan läggs in i databasen.

Jämför våra skolor på Skolverkets webbplats "Välja skola"länk till annan webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad