Kontakt

Kulturvård Alfta och Edsbyn

Följande skrifter beskriver Alftas och Edsbyns utveckling från bondebygder till samhällen, från sen medeltid fram till idag. Skrifterna bjuder på intressant läsning om Alftas och Edsbyns historia. Skrifterna är uppdelade i sektioner för att de inte ska ta så stor plats.

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad