Kontakt

Kulturvård Alfta och Edsbyn

Följande skrifter beskriver Alftas och Edsbyns utveckling från bondebygder till samhällen, från sen medeltid fram till idag. Skrifterna bjuder på intressant läsning om Alftas och Edsbyns historia. Skrifterna är uppdelade i sektioner för att de inte ska ta så stor plats.

Alfta - Från bondby till industriort - Kulturvårdsprogram

Sid 1-7 Förord och inledning Pdf, 511.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 8-13 Förhistoria, 1500 - 1700-talen Pdf, 860.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 14-19 1800-talet, befolkningsökning Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 20-27 Byggnadstradition Pdf, 754.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 28-35 1900-talet, Jonas Holm Pdf, 735.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 36-43 Tidigt 1900-tal, inflyttning till centrum Pdf, 816.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 44-47 Utveckling av centrum Pdf, 390.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 48-55 Bevarandeområde A Kyrkbyn Pdf, 873.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 56-65 Bevarandeområde B, C. Särskilt värdefulla byggnader Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Sid 66-82 Särskilt värdefulla byggnader Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Sid 83-86 Källförteckning Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Edsbyn - Historia Magistra Vitae - Kulturvårdsprogram

Sid 1-10 Förord, inledning Pdf, 819.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 11-16 Förhistoria 1500 - 1900-tal. Laga skifte Pdf, 672.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 17-23 Byggnadstradition Pdf, 747 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 24-28 Handel, frikyrkor, skolhus Pdf, 608.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 29-34 Järnvägen, elektrifiering Pdf, 584.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 35-43 Olof Johansson, industrietablering Pdf, 884.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 44-49 Kommunal organisation Pdf, 700.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 50-55 Utveckling av centrum Pdf, 486.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 56-66 Bevarandeområden A, B, C, D Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Sid 67-69 Särskilt värdefulla byggnader Pdf, 855.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Sid 70-84 Förteckning över särskilt värdefulla byggnader Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Sid 85-88 Källförteckning Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad