Kontakt

Så pratar du med din ungdom om alkohol

Föräldrar har den viktigaste rollen under ett barns uppväxt. Genom att vara stödjande och visa ett intresse för ditt barn bidrar du till din ungdoms välmående. Det är viktigt att som förälder kunna sätta gränser och tydligt visa vad som gäller. Här följer 10 tips på hur du kan visa din ungdom att du bryr dig.

1. Bjud inte på alkohol och köp inte ut

De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn att dricka alkohol måttligt. Det enda man lär dem är att dricka. Var tydlig med att tobak, alkohol och andra droger inte är accepterade. Ta gärna med äldre syskon och kompisar i dialogen, så att alla vet vad som gäller hos er.

Tänk på att undersökningar visar på att de flesta ungdomarna vill att deras föräldrar ska tala med de om tobak, alkohol och andra droger och att de flesta unga avstår från droger för att inte göra sina föräldrar besvikna.

Även om det inte alltid känns så, så är du den viktigaste och mest inflytelserika personen i ditt barns liv. Glöm inte det!

2. Var intresserad, prata och lyssna

En bra relation handlar mest om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser, ställ nyfikna frågor och lyssna. Lär dig mer om din ungdom, om vänner (deras föräldrar), relationer, vad som händer i skolan, på fritiden och på internet.

Var insatt i ditt barns ekonomi och håll koll på kontanter, inköp, saldot på bank- och swishkontot och vad pengarna går åt på. Hjälp ditt barn med läxor, att komma i tid till skolan och uppmuntra till aktiv fritid och strukturerade fritidsaktiviteter. Berätta igen om hur du ser på tobak, alkohol och droger och var tydlig med att du har nolltollerans vad gäller tobak, alkohol och andra droger till minderåriga och berätta gärna varför.

Bra hemmaförhållanden, ordinarie skolgång och strukturerade fritidsaktiviteter är viktiga skyddsfaktorer som minskar risken för missbruk och andra avvikande beteenden hos barn och unga.

3. Visa att du bryr dig

Det är viktigt att tala och lyssna på sitt barn för att bygga upp en god relation men det är samtidigt minst lika viktigt att visa att du verkligen bryr dig vilket du som förälder gör enklast genom att engagera dig mer i din ungdoms fritidsaktiviteter.

Introducera gärna din ungdom för det lokala förenings- och kulturlivet och uppmuntra till strukturerade fritidsaktiviteter och och gör saker ihop.

När det gäller helger och kvällar kan det vara bra att du är tydlig kring vad som gäller för utetider, på fester, att komma överens om att skjutsa eller hämta m.m. Det är även bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon samt att som förälder finnas tillgänglig på telefon om något skulle hända. Var vaken när ditt barn kommer hem på kvällen. Bjud gärna på en kopp te eller gör en macka. Prata om hur kvällen har varit.

4. Lita på din magkänsla

Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting.

Som förälder har du rätt och ett ansvar att välja det som känns bäst för ditt barn. Om du är orolig, lita på din magkänsla och berätta varför du är det.

Kom ihåg! Du känner ditt barn bäst!

Känner du oro så är det viktigt att du talar med din tonåring om det och har en öppen dialog. Tala även med skolan, fritid och andra föräldrar. Kontakta socialtjänsten vid behov. Lita på din magkänsla. Erfarenheter från andra föräldrar som haft bekymmer med sin tonåring visar på att det är viktigt att agera och söka hjälp tidigt.

5. Var tydlig och sätt gränser

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att göra som du bestämt.

Undersökningar visar att de flesta tonåringar avstår alkohol, tobak och andra droger just för att de inte vill göra sina föräldrar besvikna. Ger du din ungdom kärlek och tydliga ramar så hjälper du ditt barn göra rätt val även de gånger du inte finns i närheten.

6. Ta hjälp av andra föräldrar

Ibland kan det vara skönt att prata med andra föräldrar om hur de gör. Genom att prata ihop sig med andra föräldrar och enas om gemensamma regler för tobak, alkohol och andra droger slår man hål på vanliga tonårsargumentet som ”alla andra får”.

Föräldrasamverkan är ett beprövat sätt att motverka missbruk bland barn och unga.

7. Hjälp till att säga nej

För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när andra säger ja. Ibland kan det till och med vara skönt att kunna "skylla ifrån sig" på någon annan, för att slippa göra något i en grupp.

Ha koll på din ungdoms ekonomi (kontanter, bank och swishkonto) och nätaktivitet.

Var det stöd ditt barn behöver.

8. Kom ihåg att du är en förebild

Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn genom hur du själv är.

Kom ihåg! Du är den vitkigaste personen i ditt barns liv!

9. Våga släpp taget

Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till.

10. Visa kärlek

Din tonåring måste förstå att du tycker om honom eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.


Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn, 0271-570 23
E-post, therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad