Kontakt

Tre skäl att avstå narkotika

Det finns många skäl att avstå narkotika. Många vuxna saknar kunskap och konkreta argument för att bemöta narkotikans skadeeffekter samt normaliseringen och bagatelliseringen av narkotikaanvändning. Här följer tre skäl att avstå narkotika.

1. För din hälsa och din hjärna.

Hjärnans belöningssystem är en fantastisk! Belöningssystemet i hjärnan har utvecklats för att vi människor som art ska kunna utveckla beteenden som är positiva för oss. Till exempel så utsöndras dopamin vid sex vilket är bra för vår fortplantning och vid träning utsöndras dopamin vilket är bra för vårt fysiska mående.

Vid droganvändning blir dopaminhalten extremt hög väldigt fort för att sedan rasa kvickt därefter. Vid återupprepade intag kan en obalans i hjärnan skapas och dopaminnivån hamnar under den ursprungliga normalnivån av dopamin i hjärnan vilket kan leda till psykiska besvär som depression eller saknad av något. Som exempel kan nämnas att Amfetamin ger 1000 % ökning av dopamin .

2. För vår planet

Att framställa narkotika innebär enorma påfrestningar på miljön. El och vatten behövs i mängder och oersättlig urskog skövlas i den hänsynslösa profitjakten.

Framställning av Amfetamin genererar påtagliga mängder miljöfarligt avfall som ofta dumpas i naturen, i vatten, bränns upp eller grävs ner. Ett ensamt kilo Amfetamin ger upp till 40 liter miljöfarligt avfall och ett gram Kokain förstör fyra kvadratmeter regnskog.

3. För våra medmänniskor

Det vi gör påverkar även vår omgivning. Att använda narkotika påverkar även hälsan hos de anhöriga. Barn som växer upp i hem där narkotika förekommer rikserar att fara illa av det. Alkohol och narkotikaklassade substanser förekommer ofta i våld i nära relationer.

I några av jordens allra fattigaste länder där narkotika produceras hotas människor av organiserad brottslighet och terroristnätverk. Narkotikapengar korrumperar länder och hindrar bekämpning av fattigdom och barnarbete.

Kontakt

Säkerhetschef

Michael Lindberg
Tfn, 0271-570 89
E-post, michael.lindberg@ovanaker.se

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn, 0271-570 23
E-post, therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad