Kontakt

Detta är Ovanåker tillsammans - föräldraskapsstöd

Föräldraskapstöd och stöd till barn, unga och deras familjer - världens viktigaste uppdrag!

Att se, förstå och stödja barn samt deras föräldrar eller andra vuxna i barnets närhet ger bättre förutsättningar för jämlik hälsa, jämställt föräldraskap och ett stärkt barnrättsperspektiv.

 

Här finner ni en kontaktlista för att hitta vägen i ditt föräldraskap – enskilt eller i grupp.

Eller andra olika stöd och vägledning för familjerelationer, dina barns hälsa, ert mående.

Kontaktlista - föräldrastödjande verksamheterPDF

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad