Trygg utan tobak - samverkan med Folktandvården

I Ovanåkers kommun är det just nu 138 elever som är med i Trygg utan tobak. Under våren har folkhälsosamordnaren tillsammans med Folktandvården besökt alla kommunens årskurs 6 klasser och gett information om tobak, hur det påverkar kroppen men även vår miljö.

Tobak och nikotin

När man röker suger man i sig tusentals giftiga ämnen, tobak är vårt största enskilda folkhälsoproblem. Både rökning och snusning är en vana som man lär sig (den är inte medfödd) och det leder ofta till ett starkt långvarigt beroende.

Läs mer - Folktandvården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilden med diagram har olika färger för olika skolor. Alfta skolan har röd stapel och där är det 37 elever som anmält sig till trygg utan tobak. Celsiusskolan i Edsbyn, deras stapel är ljusblå och 40 elever anmälda. Knåda skolan har ljusgrön stapel med 12 elever anmälda. Lillboskolan har mörkblå stapel och 20 elever anmälda. Rotebergsskolan gul stapel med 18 anmälda och den mörkgröna stapeln är för Runemoskolan med 11 anmälda, och det var faktiskt Runemoskolan som fick skapa namnet TUT-Trygg utan tobak, som förut kallades för Tobaksfri Duo. Skillnaden på denna metod är att alla barn skall ha samma möjlighet att skriva på kontraktet.

Förebilder

Även åk 8 har besökts av folkhälsosamordnaren vid skolornas idrottslektioner och där bla. pratat om tobak och nikotin. Men också hur man är en god kamrat, en god förebild för de nya som kommer till skolan. Flera av dem eleverna har också skrivit under för Trygg utan tobak.

Minskat tobaksbruk – en insats för en hållbar planet.

Vad får jag av att vara med i Trygg utan tobak? Svaret är en hälsovinst och att kunna stå emot grupptrycket. Att våga säga nej tillsammans och för vår globala hälsa, vår allas miljö.

Gå med i trygg utan tobak Öppnas i nytt fönster.

Stöd att sluta röka eller snusa

På Sluta-Röka-Linjen kan du läsa om stöd för att sluta röka eller snusa och om tobak ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Besök 1177.se för tips och råd samt kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller snusa: Rökning och snusning (1177.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om metoder för tobaksavvänjning.

Har du frågor kontakta:

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad