Kontakt

Vuxenvandring för vårdnadshavare

Varför vuxenvandring?

Att vuxna rör sig i miljöer där ungdomar vistas kvälls- och nattetid skapar en lugnare miljö. Därför organiserar vi listor där vårdnadshavare ombeds att vistas ute i centrum ett tillfälle/läsår. Engagerade vuxna runt barn/unga minskar risken för att de unga utvecklar osunda eller direkt skadliga levnadsvanor.

Vuxenvandring går ut på att finnas till hands för ungdomar som stöd och vuxen förebild. Det handlar framförallt om att vara en medmänniska – inte en polis.

Vandra gärna men inget krav

De senaste åren har vårdnadshavare för ungdomar vid Alfta skolan och Celsiusskolan Edsbyn 7-9 uppmuntrats att vistas ute i centrum på fredagar och lördagar, men detta är såklart inget krav och det är inte obligatoriskt för någon. Vi tror ändå att det här initiativet uppskattas av de flesta vuxna och av ungdomar och vi är mycket tacksamma om ni vuxna ställer upp.

Som vårdnadshavare att få ett utskick om vuxenvandringen där vi vädjar till er att vara ute en kväll/läsår.

Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att kvällsvandra kanske det finns någon annan vuxen i den ungas närhet som kan tänka sig att gå istället. Kanske en mormor eller en annan bekant?

 

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad