Kontakt

ANMÄLAN TILL FÖRETAGARFRUKOST

FÖRETAGARFRUKOST

Datum: 29 maj 2024
Tid: 07.15-09.00

Plats: S:t Olofs Kapell, Edsbyn

07:15 INSLÄPP
Vi slår upp portarna och frukosten står serverad

07:45 KOMMUNKVARTEN
Information från Ovanåkers kommun.

07:55 PÅTÅR & MINGEL

08:10 NYSTARTAT - EVERGLOW FASTIGHETER
Vi har nyligen fått ett nytt fastighetsbolag i kommunen. Everglow Fastigheter har förvärvat ca 80 lägenheter och här kommer ägaren att, via länk, informera lite om det nystartade bolaget och planerna framåt.

08:25 POLISEN
Har du koll på hur man kan upptäcka missbruk i tid?
Finns det några fördelar med att bedriva verksamhet på mindre orter?
Lana Pålsson kommer med information som kan vara intressant för alla.

08:40 LINGBO KULTURFÖNSTER
En fönstertillverkare som investerar och utvecklar. Dessutom är man nominerade till Årets Företagare i Ovanåkers kommun. Daniel Ljungberg och Thomas Liw gästar och berättar om företaget.

08:55 MINUTEN
Här kan du som företagare, under 60 sekunder, berätta om vad som helst. Kanske en häftig affär, en ny maskin eller något helt annat.

09:00 SLUT

Sista anmälningsdag har passerat.

Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter hanteras av Arbetsmarknadsenheten/Näringsliv i Ovanåkers kommun.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas som längst 12 månader efter avslutat frukostmöte. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Fredrik Persson
Tfn 0271-570 33
Fredrik.Persson@ovanaker.se

Senast uppdaterad