Kontakt

ANMÄLAN TILL FÖRETAGARFRUKOST

FÖRETAGARFRUKOST

Datum: 20 december 2023
Tid: 07.30-09.00

Plats: Edsbyverkens huvudkontor

Preliminär agenda:

07.15
Insläpp, frukost och mingel.

07.45-08.00
Kommunkvarten - Info från oss

08.00-08.15
Påtår och mingel.

08.15-08:45
Edsbyverken - Historia, nuläge och framtid

08.50-09.00
Minuten - här anmäler ni om ni vill ha en minut och berätta om något kommande event, eller en häftig affär ni fått. Ni bestämmer vad som kan vara intressant. Anmäl er minut till fredrik.persson@ovanaker.se

09.00
Programmet slut men häng gärna kvar och mingla med andra företag/organisationer.

Sista anmälningsdag är den 18 december klockan 16.00.
Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Vill du ha utskick med information som rör näringslivet i Ovanåker? * (obligatorisk)
Vill du ha utskick med information som rör näringslivet i Ovanåker?


Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter hanteras av Arbetsmarknadsenheten/Näringsliv i Ovanåkers kommun.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas som längst 12 månader efter avslutat frukostmöte. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Fredrik Persson

Tfn 0271-570 33
fredrik.persson@ovanaker.se

Senast uppdaterad