Kontakt

Anmälan till frukostmöte

Vi besöker Spiragården i Alfta

Datum: Onsdag 29 mars 2023
Tid:
07.30.00-09.00
Plats: Vi samlas för frukost i Sunnangårdens samlingslokal i Alfta.

Sista anmälningsdag är den 28 mars klockan 12.00.
Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Vill du ha utskick med information som rör näringslivet i Ovanåker? * (obligatorisk)
Vill du ha utskick med information som rör näringslivet i Ovanåker?Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter hanteras av Näringslivskontoret i Ovanåkers kommun.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas som längst 12 månader efter avslutat frukostmöte. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Lina Kronberg
Tfn 0271-570 33
lina.kronberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.