Kontakt

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om anläggningen till miljö- och byggnämnden.

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om den till Miljö- och byggnämnden.

Registrera i vår e-tjänst.

  • Anläggningar som tagits i drift efter 20 december 2018 registrerar du i en e-tjänst hos tillsynsmyndigheten.
  • För anläggningar som är äldre än så beror registreringsbestämmelserna på när de togs i drift och hur stor installerad effekt de har.

Du hittar e-tjänsten här. Länk till annan webbplats.

Mer vägledning

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. I Sverige finns cirka 2 000 medelstora förbränningsanläggningar.

Förbränningsanläggningar omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt enligt miljöbalken, tre förbränningsförordningar och BAT-slutsatser. Respektive lagstiftning innehåller ett antal undantag som medför att bestämmelsernas tillämpningsområden inte helt sammanfaller. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Miljö- och byggnämnden kommer att publicera de anläggningar som registreras på den här sidan. För närvarande har vi inte registrerat några anläggningar.

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöinspektör - miljöskydd

Laura Fenlin
Tfn 0271-570 24
E-post laura.fenlin@ovanaker.se

Senast uppdaterad