Kontakt

Medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om anläggningen till miljö- och byggnämnden.

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om den till Miljö- och byggnämnden.

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. I Sverige finns cirka 2 000 medelstora förbränningsanläggningar.

Registrera i vår e-tjänst.

Nya förbränningsanläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) vilket innebär följande:

  • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5 MW.
  • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5 MW.

Du hittar e-tjänsten här. Länk till annan webbplats.

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Miljö- och byggnämnden kommer att publicera de anläggningar som registreras på den här sidan.

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhet

Organisationsnummer

Besöksadress

Solör Bioenergi fjärrvärme AB - Edsbyns PC

556936-0737

Järnvägsgatan 55, Edsbyn

Solör Bioenergi fjärrvärme AB - Erk Pers

556936-0737

Faluvägen 4, Edsbyn

Solör Bioenergi fjärrvärme AB - AIC

556936-0737

Västra Ösavägen 13, Alfta

 

Kontakt

Miljö - och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad