Kontakt

Alkoholservering

För att få servera och sälja alkohol måste du ha tillstånd enligt alkohollagen. Tillståndet söks hos tillståndsenheten Kommunalförbundet Hälsingland.

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan gälla servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Information om serveringstillstånd på kfhalsingland.se.länk till annan webbplats

Den som söker tillstånd måste själv visa att han är lämplig att servera eller sälja alkohol. Det innebär att du måste kunna visa att du klarar av verksamheten ekonomisk och har kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt har tidigare erfarenhet av servering eller försäljning av alkohol.
Den lokal där servering ska ske måste vara godkänd ur miljösynpunkt och lokalen ska också vara godkänd för allsidig matlagning.

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan befaras medföra problem från alkoholsynpunkt - även om kraven på den personliga lämpligheten och serveringsställets utformning är uppfyllda (7 kap 9 §).

Blanketter och mer information

Läs mer om serveringstillstånd som innefattar alkohol, tobak och nikotin på tillståndsenheten Kommunalförbundet Hälsingland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar för dig som säljer tobak. Information om den nya tobakslagen.

Kontakt

Alkoholhandläggare

Christer Skoglund
Tfn. 073-275 39 98

Frasse Eriksson
Tfn. 073-275 39 90

Besöksadress
Kulturhuset våning 5, Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Senast uppdaterad 2019-09-03 13.07