Kontakt

Transport

Det finns vissa bestämmelser för transport av levande djur som man måste ta hänsyn till. Detta innefattar både privata- och kommersiella transporter.

Bestämmelser för transport av levande djur finns i:

  • Djurskyddslagen (1988:534)
  • Djurskyddsförordningen (1988:539)
  • Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur

Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen innehåller de grundläggande bestämmelserna om hur djur ska hållas och skötas.

Bestämmelserna styrs även av en EU-förordning. Rådets förordning om skydd av djur under transport (EG 1/2005).

I djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur, finns mer detaljerade regler. De allmänna råden innehåller anvisningar om hur en djurhållare lämpligen bör förfara i vissa situationer för att uppfylla en viss bestämmelse. Andra förfaringssätt kan dock godtas om rådets syfte ändå uppnås.

Kommersiella transporter

Varje transportör som transporterar djur i samband med en ekonomisk verksamhet ska vara registrerad hos Jordbruksverket. För att registrera dig som transportör ska du ansöka på blanketten "Ansökan - registrering som transportör av levande djur". Blanketten finns att ladda ner på Jordbruksverkets webbsida.

  • Du ska även bifoga ett intyg om att de transportmedel som du tänker använda uppfyller de regler som gäller för transporter. Intyget ska utfärdas av samhällsbyggnadskontoret eller motsvarande i din kommun efter att de har besiktigat din transport. Du ska även bifoga besiktningsunderlaget från kommunen.
  • För att få registrera dig som transportör får du inte ha dömts för allvarliga överträdelser av lagstiftningen om djurskydd under de tre år som föregår ansökningsdatum. Detta ska du visa genom att bifoga ett utdrag ur belastningsregistret.

Både chauffören och djurskötaren som deltar i transporten ansvarar för djurens välbefinnande vid transporten. De ska också ha lämplig utbildning för detta. Från och med den 5 januari 2008 ska registrerade transportörer/chaufförer och medföljande djurskötare som transporterar nötkreatur, får, get, gris, häst och fjäderfä kunna visa upp ett kompetensbevis. Kompetensbeviset får de efter att de fullföljt en utbildning och fått godkänt vid examineringen.

TYA, transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd är den första instansen som erbjuder utbildning som blivit godkänd för kraven på kompetensbevis. Utbildningen gäller i första hand lantbrukets djur inklusive hästar. Du hittar mer information på TYAs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är djurägare och ska låta transportera dina djur är det ditt ansvar att anlita en registrerad och godkänd transportör. På Jordbruksverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats publiceras registerade och godkända transportörer, samt godkända utbildningar för transportörer.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle
Tfn: 010-225 10 00
Skicka e-post

Senast uppdaterad