Kontakt

Barn med övervikt

Övervikt och fetma har blivit allt mer vanligt bland barn och ungdomar.

Om barnfetma

 • Övervikt är när ett barn väger så mycket att det räknas som ohälsosamt.
 • Kraftig övervikt kallas fetma och räknas som en sjukdom.
 • Barns vikt påverkas av ärftlighet, matvanor och hur mycket barnet rör på sig.

Övervikt och fetma anstränger kroppen, vilket ökar risken för sjukdomar som diabetes eller hjärtsjukdomar. Övervikt och fetma hos barn är vanligt.

Hälsorisker med övervikt

Barn som tidigt utvecklar fetma har en hög risk att behålla fetman till vuxen ålder. Det är alltså mycket ovanligt att fetma ”växer bort” av sig själv.

Risker

 • Hjärtsjukdomar
 • Stroke
 • Diabetes
 • Artros
 • Sömnsvårigheter
 • Andningssvårigheter

Tips!

 • Lägg till mer grönsaker!
 • Tallriksmodellen är fortfarande aktuell!
 • Fysisk aktivitet är en katalysator för hälsosamt leverne.
 • En livsstilsförändring är ett mål, sätt upp delmål.

Ätstörningar

Forskning visar att behandling av barnfetma inte leder till ätstörningar. Det är lätt att tänka: "Jag vill inte att mitt barn ska tänka på vikten, jag är rädd för att barnet ska tro att han/hon inte duger som det är". Det är en normal reaktion men behandling av fetma har ingenting att göra med hur någon är som person, det handlar om hälsa. Alla kan inte se likadana ut!

Fysisk aktivitet på recept - (FaR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Till exempel av en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist, arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska. När du rör dig mer sker förändringar i kroppen som gör att du kan känna dig gladare, sova bättre, lättare hantera stress och hålla din vikt.

Förslag på aktiviteter - Idrott och motion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det mesta som höjer pulsen är en bra aktivitet

Vanliga kaloribovar

 • Powerking 113kcal/port
 • Smaksatt yoghurt 100 kcal/port
 • Juice 90 kcal/glas
 • Vitt bröd 150 kcal/port
 • Mellanmjölk 50 kcal/dl
vitt bröd

Att livsstilen har stor betydelse för hur vi mår är något som de allra flesta håller med om i dag.

Ju mer barnet väger, desto större är risken att hen ska få sjukdomar.

 • Genom att ändra vanor kan barnets viktutveckling ändras.
 • Ofta är det lättare om barnet kan ändra vanor tillsammans med närstående.
 • Det är lättare om närstående stöttar barnet till "egna" nya vanor.


Det tar tid att ändra vikt, men med tålamod och kunskap går det. Vården kan hjälpa till med stöd och behandling. Men det går också att ändra vanor själv. Fungerar inte en förändring går det att prova något annat.

Det råder ingen tvekan om att regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion, mindre stress och bättre balans i tillvaron leder till bättre hälsa och längre medellivslängd.

Brist på fysisk aktivitet har ett samband med ökad förekomst av flera sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck, slaganfall, vissa cancerformer, åldersdiabetes och övervikt.

Trots människors kunskap om betydelsen av en sundare livsstil för bättre hälsa och ambitioner om förbättrade hälsovanor, är det fortfarande många som är för lite fysiskt aktiva, som äter felaktigt och som inte lyckats sluta röka.

Barn lagar mat

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad