Brott i nära relation

Någon ringer polisen vid första slaget, någon går när hoten och kränkningarna har gått för långt. Någon hoppas att grannen som såg eller hörde ska ringa. Gemensamt för alla är önskan om att våldet eller hoten ska få ett slut.

För polisen råder det ingen tvekan. Att utsätta en närstående för våld, hot eller kränkningar är ett allvarligt brott. Om du eller någon du känner – vuxen eller barn – är utsatt. Vi förstår att det inte är enkelt, men en kontakt med oss kan vara ett steg på vägen.

Till lättläst om brott i nära relation - våld i familjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brott i nära relation på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i nära relation, anmäl det till polisen genom att ringa 114 14.

Om det är en akut situation, ring 112.

Du behöver ringa eller besöka Länk till annan webbplats. polisen för att anmäla brott i nära relation.

Om du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott kan du tipsa oss: Tipsa polisen Länk till annan webbplats.

Tysta filmen

Teamet för "En kommun fri från våld" har samverkat med Brottsofferjouren, Söderhamns och Ovanåkers kommuner vilka ingår i samverkansavtalet med kvinnojouren Stöttan.

I samverkan har man tagit fram "Tysta filmen", en film som vänder sig till kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Filmen informerar bland annat om vart man kan vända sig för att söka skydd, hjälp och stöd. Filmen är tyst för kvinnans säkerhet.

Se filmen Våld i nära relation Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp?

Blir du utsatt för fysisk eller psykisk våld, eller känner du dig hotad av din partner? Till socialtjänsten kan du som har blivit utsatt för hot och våld i en nära relation få hjälp och stöd, men också om du befarar att någon i din omgivning far illa. Mer information hittar du här:

Hot och våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad