Lustgas som berusningsmedel

Användningen av lustgas som berusningsmedel blir allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Vad är lustgas?

Lustgas är ett läkemedel som används som smärtlindring, till exempel vid förlossningar. Ickemedicinsk lustgas används som drivgas, huvudsakligen i gräddsifoner.

Hur fungerar lustgas?

Lustgas kan köpas i små silverfärgade patroner och stora tuber. Gasen kan inhaleras direkt
från patronen/tuben eller genom att fylla en ballong med lustgasen och sedan andas in från
ballongen.

Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Det kan också
ge smärtlindring och hallucinationer.

När lustgas inhaleras direkt från gastuber eller via ballonger får personen i sig koncentrerad
gas. Detta skiljer sig från den gas som används inom vården, som är utblandad med syrgas
och ges av utbildad vårdpersonal som kontrollerar mängden och styrkan.

Var säljs lustgas?

Lustgaspatroner finns i dag lätt tillgängligt för privatpersoner i butiker och på offentliga
platser. Det finns även nätbutiker som marknadsför lustgas som ”partydrog”. Det finns ingen
åldersgräns och lustgas är inte förbjudet.

Riskerna med att använda lustgas för berusning

 • Upprepad användning förstör vitamin B12 i kroppen, vilket kan ge skador på nervsystemet. Symtom på detta är känselbortfall, domningar och nedsatt kraft i fingrar, händer, armar och ben samt att man kan kissa på sig. Man kan få svårt att stå och gå. Andra symtom är ångest, psykos och demensliknande symtom. Det ger också ökad risk för blodproppar i lungorna och hjärnan.

 • Koncentrerad lustgas är väldigt kall direkt när den kommer ut ur tuben – den kan vara
  nära 100 minusgrader och ge köldskador i munnen, matstrupen och luftvägarna. Man kan få svårt att andas och svälja en lång tid efteråt, och i värsta fall blir skadorna bestående.

 • När man andas in ren lustgas får man inte i sig något syre. Då kan man bli yr eller svimma kortvarigt. När man sedan andas luft igen får man i sig tillräckligt med syre
  och återhämtning sker normalt sett snabbt.

 • Dödsfall vid lustgasanvändning är mycket ovanligt men förekommer.

Annat viktigt jag bör känna till?

 • Det går inte att säga hur mycket lustgas man kan få i sig utan att det är farligt. Det varierar från person till person. Ju mer lustgas man använder, desto större risk för allvarliga skador.

 • En vanlig missuppfattning är att det räcker att ta extra vitamin B12 för att slippa biverkningarna av lustgas. Det stämmer inte – lustgasen förstör all vitamin B12, även
  sådan som tillförs.

 • Det finns ingenting man kan göra som gör lustgas mindre farligt att inhalera.

Till alla vuxna

Prata med ungdomar och unga vuxna i din närhet om riskerna med att använda lustgas.
Var även observant på om du hittar gasbehållare eller ballonger.
Källa: Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Länkar

Informationsblad om lustgas (pdf) Word, 31.2 kB.
Giftinformationscentralen: giftinformation.se/aktuellt/lustgas/ Länk till annan webbplats.
1177: 1177.se Länk till annan webbplats.
Full koll: fullkoll.nu/ Länk till annan webbplats. (drivs av länsstyrelserna)


Viktiga telefonnummer

Giftinformationscentralen: ring 010-456 67 00 (måndag–fredag 09.00–17.00)
1177: ring 1177 för sjukvårdsrådgivning
112: om läget är akut, ring 112 och begär giftinformation.

Senast uppdaterad