ALLA KAN SPELA ROLL! 

Spela roll är en årlig uppmärksamhetsvecka som handlar om att sätta fokus på barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Spela roll äger alltid rum samma vecka som alla hjärtans dag. 2023 års uppmärksamhetsvecka är den 13-19 februari.

Var med och spela roll!

Syftet med Spela roll! är att sprida kunskap och väcka samtal om hur barn påverkas av att växa upp med vuxna som dricker för mycket alkohol. Målet är att öka medvetenheten och förståelsen för barnens situation. Men också hur omgivningen kan spela roll. För alla kan spela roll. Som lärare, ideellt engagerad idrottsledare, granne och medmänniska – alla kan spela roll.

Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

Läs mer om uppmärksamhetsveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips på material och kontaktvägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är CAN?

VART FEMTE BARN i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, detta enligt en rapport från CAN. Det är 430 000 barn i Sverige!

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser.

CAN  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför Spela Roll?

Barn till föräldrar med alkoholproblem har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, att inte klara av skolan och att på sikt utveckla egna problem med alkohol och andra droger.
Man vet också att hjälp och stöd under uppväxten skapar större förutsättningar för att må bra. Tyvärr är det långt ifrån självklart för alla barn.

Vuxna är viktiga förebilder

Barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol har rätt att bli uppmärksammade och att få hjälp. Föräldrar har en viktig roll i att tillgodogöra barn sina rättigheter. När föräldrar inte förmår att handla för sina barns bästa behöver andra vuxna kliva fram och ta ansvar.
Uppmärksamma barnens situation, lyssna till dem och se till att de får hjälp och stöd!

Stöd och hjälp

Stöd till barn och ungdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips så pratar du med din ungdom om alkohol Öppnas i nytt fönster.

Polisens föräldraskola om att upptäcka missbruk Öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad