Curt Farén och Kenth Wernersson håller i ett diplom från Hjärt och Lung föreningen Bollnäs Ovanåker

Curt Faren och Kenth Wernersson med diplom från Riksförbundet HjärtLung-föreningen Bollnäs Ovanåker

Gå & Cykla till skolan främjar hälsan och miljön.

Riksförbundet HjärtLung-föreningen Bollnäs Ovanåker uppvaktar deltagande skolor i Gå & Cykla till skolan.

I höstas anordnades den sjuttonde upplagan av utmaningen "Gå & Cykla till skolan". Lillboskolan och Rotebergskolan deltog i utmaningen från Ovanåkers kommun. Syftet med utmaningen är att förbättra trafiksäkerheten i barnens närmiljöer, främja hälsan och bidra till en bättre miljö.

Två representanter från HjärtLung-föreningen Bollnäs Ovanåker, Curt Farén och Kenth Wernersson, båda aktiva styrelsemedlemmar i föreningen, har varit till skolorna tillsammans med kommunens folkhälsosamordnare. De har pratat om vad HjärtLung-föreningen gör och hur fysisk aktivitet påverkar hälsan hela livet. Skolorna fick varsitt diplom och bidrag från HjärtLung-föreningen.

Ett till diplom delades ut av kommunens folkhäsosamordnare och alla elever som deltagit i utmaningen kommer få gratis bad under påsklovet. Samt att cykelhjälmar skänktes till Lillboskolan av bygdens kända cykelaffär i Knåda.

Att ge positiv uppmärksamhet och att uppmärksamma bra saker som barn och unga gör, blir en god cirkel som leder till än mer goda hälsosamma val i livet.

Kenth Wernersson och Curt Farén talar inför åk 2 Rotebergsskola

Kenth Wernersson och Curt Farén talar inför åk 2 Rotebergsskola

Elever från åk 6 Lillboskolan tillsammans med Curt Farén och Kenth Wernersson från Hjärt och Lung föreningen Bollnäs Ovanåker

Elever från åk 6 Lillboskolan tillsammans med Curt Farén och Kenth Wernersson

Riksförbundet HjärtLung Bollnäs-Ovanåker

En ideell lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ska kunna leva ett bra, rikt och friskare liv.

Trafikkalendern

Gå & Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn.

Mer information till reportaget kan hämtas från vår hemsida:

Senast uppdaterad