Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Men materialet kan även nyttjas utanför föreningslivet och är framtagen av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

E-utbildningen Ledare som lyssnar är framtagen av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Den syftar till att ge ledare som möter barn och unga på fritiden grundläggande kunskaper om psykisk hälsa, ohälsa och suicid. Målet är att ledare som gått utbildningen ska vara mer närvarande, stödjande och trygga i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt, samt veta hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa.

E-utbildningen erbjuds kostnadsfritt och är öppen för alla att ta del av. Den är uppdelad i fyra delar och tar ca en dryg timme att genomföra i sin helhet. Efter avslutad utbildning finns en länk till en kort utvärderingsenkät. När man har besvarat frågorna finns möjligheten att ladda ner och skriva ut ett diplom.

Innehållet i utbildningen är utvecklat i samråd med Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och sakkunniga, samt i dialog med berörda ideella organisationer och ungdomar. Barnombudsmannen, BRIS Barnens rätt i samhället, SISU Idrottsutbildarna, Riksidrottsförbundet.

Mer hjälp och kunskap

Ledare som lyssnar - mer hjälp och kunskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du länkar till mer kunskap, stöd och hjälp som rör barn och ungas psykiska hälsa och ditt arbete som ledare.

 • Behöver du akut hjälp
 • Om ett barn far illa
 • Stöd för ledare
 • Stöd för barn och unga
 • Stöd om någon har självmordstankar
 • Mer om psykisk ohälsa
 • Funktionsnedsättningar - fakta och verktyg
 • Om barnkonventionen
 • Förebyggande arbete - att skapa en trygg miljö
 • Handlingsplaner
 • Utbildning för ledare
 • Samtalsunderlag för föreningar
 • Statistik

Fördjupning för din förening

Ledare som lyssnar - Fördjupning för din förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa frågor kan vara svåra att hantera ensam som ledare och det kan därför vara bra om man diskuterar dem tillsammans i föreningen. Här hittar du diskussionsunderlag med information och frågor inom olika områden som kan ha påverkan på den psykiska hälsan hos barn och unga. Disskusionsfrågor:

 • Barns rättigheter
 • Normer
 • HBTQ
 • Kommunikation vid svåra händelser som olycksfall, dödsfall eller trauman
 • Sexuella trakasserier och övergrepp
 • Kränkningar och mobbning

Senast uppdaterad