Minskad andel rökare och alkoholanvändare hos elever i årskurs 9 i Gävleborgs län

Andelen rökare och alkoholkonsumenter minskar bland niorna i Gävleborg. Detta visar en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Alkohol- och drogvaneundersökningen genomförs i gymnasiets årskurs 2 och årskurs 9 vart tredje år.

Syftet med skolundersökningen är att följa utvecklingen och mönster av användningen av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Undersökningen gör det möjligt att följa ungas erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika över tid och är ett underlag för såväl för planering som uppföljning av det förebyggande arbetet.

Resultatet av CAN- undersökningen visar att andelen av Gävleborgs niondeklassare som dricker och tar narkotika är lägre än i riket. Andelen som någon gång druckit alkohol i åldersgruppen minskar i hela Gävleborg och andelen är nu nere på den lägsta nivån sedan enkätens start år 1998. Länet som helhet ligger också under rikssnittet för övriga indikatorer.

Snusningen kvar på samma höga nivå och fler använder e-cigaretter

Undersökningens resultat visar att andelen som snusar både mer sporadiskt och varje dag ligger kvar på ungefär samma andel som 2020 (runt 12 procent). Det sågs därmed inte samma branta uppgång som mellan 2017 och 2020. Pojkar snusar fortfarande mer än flickor, men skillnaderna är inte lika tydliga när det kommer till det vita snuset. Dubbelt så många pojkar som flickor snusar varje dag (knappt nio respektive fyra procent), men ungefär lika många pojkar och flickor snusar vitt snus varje dag (fem respektive fyra procent). En bidragande faktor till den tidigare kraftiga ökningen av snus bland flickor är det tobaksfria snuset (även kallat vitt snus). Användandet av e-cigaretter (även kallad vaping) har också ökat signifikant sedan förra mättillfället. Andel elever som uppgav att de någon gång testat e-cigaretter har ökat från 26 till 37 procent mellan år 2020 och 2023.

Läs mer på Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur farligt är vape för lungorna?

Forskning visar att e-cigaretter orsakar luftvägsobstruktion, inflammation, förhöjd puls, högre blodtryck och styvare blodkärl, d.v.s. samma hälsoproblem som vanliga cigaretter. Cellfunktionen försämras och risken för DNA-skador ökar. Vape förs ofta fram som en metod för rökavvänjning. Hjärt- Lungfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vitt snus - farligare än det påstås

Det vita snuset marknadsförs ofta som ”tobaksfritt”. Men det är en sanning med modifikation. Faktum är att vitt snus innehåller höga doser av nikotin, som i sin tur framställs av just tobak.

Vitt snus är ett slags smaksatt snus som enligt reklamen ska vara ”tobaksfritt” samt "godare och fräschare". Det är dock omdiskuterat om det verkligen går att kalla snuset tobaksfritt eftersom det innehåller nervgiftet nikotin, en beroendeframkallande substans som utvinns ur tobaksplantan.

Vuxnas okunskap gör det enklare för ungdomar att testa det vita snuset utan att någon vuxen i närheten reagerar. Detta kan leda till ett livslångt nikotinberoende för många ungdomar. Hjärt- Lungfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta

CAN är en undersökning som genomförs med hjälp av anonyma enkäter som besvaras i klassrummen. Enkäten anses ha en hög tillförlitlighet då det är en totalundersökning med ett relativt lågt bortfall.

Mer information

Alkohol- och drogvaneundersökningen Länk till annan webbplats. utförs av CAN Länk till annan webbplats. och undersöker skolelevers drogvanor.

Senast uppdaterad