Spela Roll!

Spela Roll! återkommer årligen kring alla hjärtans dag och handlar om att sätta fokus på situationen för barn och unga som växer upp med någon vuxen som dricker för mycket alkohol. I år äger veckan rum den 12–18 februari. I år uppmärksammar vi idrottsledaren!

Varför du spelar roll!

Idag visar forskningen på att 20% av alla barn och ungdomar i Sverige lever med föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt och 10 % lever med våld i hemmet.

Syftet med Spela roll! är att sprida kunskap och väcka samtal om hur barn påverkas av att växa upp med vuxna som dricker för mycket alkohol. Målet är att öka medvetenheten och förståelsen för barnens situation. Men också hur omgivningen kan spela roll. För alla kan spela roll. Som lärare, ideellt engagerad idrottsledare, granne och medmänniska – alla kan spela roll.

Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

Tips till dig som är idrottsledare!

Du som idrottsledare spelar roll för barn som lever i utsatta miljöer.
Din ideella insats är otroligt viktig för många, kanske utan att du vet om det!

Om du känner oro för att ett barn far illa kan du ringa BRIS stödlinje för idrottsledare. När du
ringer 077 - 440 00 42 får du prata med en erfaren kurator.

Ge tips till barnen att de kan ringa till BRIS på telefonnummer 116 111 om de behöver stöd.

Uppmuntra din förening att ha en policy/handlingsplan kring alkohol och droger.
RF-SISU hjälper gärna föreningen med framtagandet.

Material som riktar sig direkt till barn och unga

Vem kan man prata med om man mår dåligt?
Inslag från Lilla Aktuellt på SVT Barn.
Se inslaget Länk till annan webbplats.

Övningen “Hjälpande handen”
Denna övning syftar till att hjälpa barn och unga att upptäcka möjliga stödpersoner i deras nätverk som tex. anhöriga, lärare, grannar, fritidsledare, organisationer de kan ringa anonymt mm.
Ladda ner övningen Länk till annan webbplats.

Koll på soc
Koll på soc är en sajt om socialtjänsten som riktar sig till alla som är under 21 år.
Gå till sajten Länk till annan webbplats.

Jobbigt hemma
En sida som riktar sig direkt till barn om att ha en förälder som dricker för mycket.
Gå till sidan Länk till annan webbplats.

En lättläst skrift om barnets rättigheter
Barnkonventionen är en av FN:s mest erkända konventioner världen över. Här finns en lättläst version som är framarbetad av Barnombudsmannen och som kan användas som inspiration för samtal med barn kring deras rättigheter.
Ladda ner skriften Länk till annan webbplats.

Böckerna Fjärilar i magen och Ont i magen
Boken Fjärilar i magen är för barn i lågstadieåldern och Ont i magen är för barn i förskoleåldern och kan vara ett stöd för personal i att möta barn som far illa på olika sätt. Båda böckerna och extra material som färgläggningsark kan laddas ner.
Läs mer här Länk till annan webbplats.

Utbildningar

Webbutbildningen Ledare som lyssnar
Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för alla som leder barn och unga på fritiden. Utbildningen är framtagen av Folkhälsomyndigheten.
Gå till utbildningen Länk till annan webbplats.

Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt
I tre block med inspelade föreläsningar och tillhörande diskussionsfrågor lyfts det hur man kan arbeta med stärkt stöd till barn som anhöriga.
Läs mer Länk till annan webbplats.

Vuxna som vet
En kunskapsportal som vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa.
Läs mer Länk till annan webbplats.

Lina och Linus – Hela Människan Sverige
Lina och Linus är ett metodmaterial för att stötta barn att berätta om utsatthet.
Läs mer Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om Barnkonventionen
Barnombudsmannen har tagit fram en gratis webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.
Läs mer Länk till annan webbplats.

BRA – Barns rätt som anhöriga
Stiftelsen allmänna barnhuset har tagit fram en utbildning i syfte att stödja personal som kommer i kontakt med anhöriga barn. Detta utifrån anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.
Läs mer Länk till annan webbplats.

Tonårsparlören

Tillsammans kan vi göra skillnad för våra ungdomar.

Att prata med sitt barn om alkohol kan kännas svårt. För att göra det lättare finns IQ:s Tonårsparlören med tips, fakta och argument.

Tonårsparlören är handboken med fakta och tips som kan underlätta samtal om alkohol, nya kompisar, fest och annat som ofta präglar tonårstiden.

Bokens innehåll har likt tidigare uppdaterats med ny fakta tillsammans med psykologer och sakkunniga. Boken finns som:

Till tonårsparlören.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad