Projekt inom arbetsmarknad

Projekt Nystart Ovanåker

Ovanåkers kommun och Arbetsförmedlingen Gävleborg har tillsammans startat ett projekt som har som mål att flera arbetssökande i kommunen ska få ett arbete inom yrken där det finns brist på personal med rätt kompetenser.

Ung Nu Ovanåker

Ung Nu Ovanåker är ett projekt som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är mellan 16 och 29 år. Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att kunna övergå till arbete, studier eller att närma sig arbetsmarknaden.

Samverkan Gävleborg 2022

Projektets syfte och mål är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i Gävleborgs län. Med utvecklad samverkan mellan aktörer vill projektet bidra till en effektivare integrationsprocess, genom att tillvarata metoder och arbetssätt som minskar de strukturella hindren för målgruppen att etablera sig i samhället.


Tomas Larsson
Tomas Larsson

 

Ett hållbart arbetsliv – Ovanåker

Målgrupp för denna insats är personer i åldrarna 16-64 år med behov av samordnad rehabilitering. Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Tala Svenska – Förstå Sverige

Insatsen riktar sig till utrikesfödda som är föräldralediga och deras barn. Detta för att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning under tiden när individen inte deltar i ordinarie utbildning (ex SFI), förmedla kunskap om barnuppfostran i Sverige.

Senast uppdaterad