Projekt inom arbetsmarknad

Omstart!

Är ett projekt som Ovanåkers kommun driver tillsammans med Region Gävleborg och som finanseras av Europeiska socialfonden ESF. Målgruppen är ungdomar som varken arbetar eller studerar i åldrarna 16-20 år. Ungdomar som lever i ett utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap.Vi arbetar för att få ut de unga i arbete/studier.

Ett hållbart arbetsliv – Ovanåker

Målgrupp för denna insats är personer i åldrarna 16-64 år med behov av samordnad rehabilitering. Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Tala Svenska – Förstå Sverige

Insatsen riktar sig till utrikesfödda som är föräldralediga och deras barn. Detta för att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning under tiden när individen inte deltar i ordinarie utbildning (ex SFI), förmedla kunskap om barnuppfostran i Sverige.

ISU-ingen ska lämnas utanför

Målgruppen är äldre utrikesfödda människor som befinner sig i socialt utanförskap och har svårt är att hantera ensamhet. Vi arbetar för att förhindra utanförskap, förbättra integration, skapa en meningsfull vardag, tillhörighet och ett socialt sammanhang.

Senast uppdaterad