Projekt inom arbetsmarknad

React- EU Ung Nystart

Är ett projekt som Ovanåkers kommun driver tillsammans med Region Gävleborg som riktar sig till arbetslösa ungdomar i åldrarna 15-24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020, datumet då Världshälsoorganisationen förklarade att utbrottet av covid-19 utgjorde en pandemi.

Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att övergå till arbete eller studier.

Ett hållbart arbetsliv – Ovanåker

Målgrupp för denna insats är personer i åldrarna 16-64 år med behov av samordnad rehabilitering. Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Tala Svenska – Förstå Sverige

Insatsen riktar sig till utrikesfödda som är föräldralediga och deras barn. Detta för att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning under tiden när individen inte deltar i ordinarie utbildning (ex SFI), förmedla kunskap om barnuppfostran i Sverige.

ISU-ingen ska lämnas utanför

Målgruppen är äldre utrikesfödda människor som befinner sig i socialt utanförskap och har svårt är att hantera ensamhet. Vi arbetar för att förhindra utanförskap, förbättra integration, skapa en meningsfull vardag, tillhörighet och ett socialt sammanhang.

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.