Abdullah Hasani

Abdullah Hasani2

Hej!

Det är med stor glädje och tacksamhet jag återigen tar tillfället i akt att uttrycka min djupaste tacksamhet gentemot AMN för deras osvikliga närvaro och stöd när jag behövde det som mest.

Nyligen drabbades jag av olyckliga omständigheter och blev tyvärr uppsagd från min tidigare anställning på Svenska Fönster.

Detta fick mig att känna oro över min framtid, då jag var medveten om att mitt uppehållstillstånd kunde påverkas negativt av arbetslöshet.

Det var i den kritiska stunden jag vände mig till AMN, och de ställde upp för mig på ett enastående sätt.

Genom deras engagemang och professionella hjälp lyckades vi tillsammans hitta en ny anställning på G-man Tools AB.

Jag är oerhört tacksam för deras ovärderliga stöd, och jag hoppas innerligt att min anställning på G-man Tools blir långsiktig och stabil.

Detta kommer vara en avgörande faktor när jag i framtiden ansöker om förlängning av mitt uppehållstillstånd.

Jag trivs oerhört bra på mitt nya arbete och känner en djup tacksamhet för all den hjälp jag har fått från AMN.

Jag är övertygad om att deras dedikation och stöd kommer att fortsätta vara en trygg klippa både för mig och för andra som behöver hjälp att hitta arbete.

Tack än en gång, AMN, för att ni hjälpte mig och gjorde skillnad i mitt liv.

Ert engagemang och ert värdefulla bidrag kommer alltid att uppskattas.

Med vänliga hälsningar,

Abdullah Hasani

Senast uppdaterad