Kontakt

EU:s utvecklingsprogram

Ovanåkers kommun arbetar med EU-projekt som berör landsbygds- och näringslivsutveckling. Grundskolorna har utbyte med andra länder i EU och Voxnadalens gymnasium har internationalisering som ledstjärna.

Central Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovanåkers kommun deltar i ett Brysselkontor som är ett samarbete mellan Gävleborg, Dalarna och Örebro län. Vårt Brysselkontor heter Central Sweden och finns på Rue Luxembourg 3 i Bryssel.
Brysselkontoret ger vägledning och stöd vid projektidéer, hjälper till att hitta partners, marknadsför vår region i Europa, ordnar studiebesök vid EU:s olika institutioner. Central Sweden bevakar och företräder våra län i samband med aktiviteter, som informations- och kontaktseminarier, inom nätverk och organisationer i Bryssel.

Utveckling Hälsingebygden

Människor skapar utveckling när de ges möjligheter att mötas, utbyta erfarenheter och kan hjälpas åt. Som människor växer vi genom engagemang och aktivt deltagande i idéutformning och insatser som påverkar utvecklingen av den egna bygden. Utveckling Hälsingebygden vill ge möjlighet till detta genom vårt arbete med LEADER (Lokalt ledd utveckling). Under åren 2014 - 2023 finansierar Landsbygdsfonden, Region Gävleborg och Leaderområdets kommuner föreningens arbete med lokalt ledd utveckling.. Se mer under "om oss". Kontakta oss om du vill veta mer om möjligheten att söka stöd för dina idéer.

Regionala fonden

Mål 2 Norra Mellansverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger medel till projekt som ger konkurrenskraft och sysselsättning.

Kontakta Tillväxtverket i Gävle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för mer information om programmet för Norra Mellansverige. En ny programperiod pågår 2014-2020.

Sociala fonden

Som företagare kan du söka EU-medel för analys- och kompetenshöjning av anställda. Det finns även möjligheter att söka medel för projekt som arbetar med långtidsarbetslösa, sjukskrivna och andra personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.
Kontakta ESF-rådet "Norra Mellansverige" i Gävle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
En ny programperiod pågår 2014-2020.

Det finns EU-medel att söka i Sverige genom strukturfonderna. Regionala fonden hanteras av Tillväxtverket på Hattmakargatan 6 i Gävle. I samma lokaler finns Sociala fondens personal som arbetar med kompetensfrågor för företag, offentliga organisationer och personer som varit långvarigt borta från arbetsmarknaden.
Normalt krävs 50 % i medfinansiering från offentliga organisationer och EU ger max 50 % i bidrag till projektkostnaden. Regionala fonden ger som regel medel till större samverkansprojekt mellan kommuner, andra offentliga myndigheter och privata aktörer.

Kontakt

Utveckling Hälsingebygden

Tfn: 070-180 38 86
E-post: info@utvecklinghalsingebygden.se

Senast uppdaterad