Kontakt
Heltids resan huvudbild

Heltidsresan - heltidsarbete som norm

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Den 31 maj 2021 ska heltid och tillsvidareanställningar vara en självklarhet i välfärden. Inte bara vid nyanställning utan heltid ska också bli vanligare bland de som redan är anställda. Tillsammans ska vi se till att heltidsarbete som norm blir verklighet. Det finns inga andra alternativ.

Att arbeta heltid är viktigt också för den enskilde individen. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad, vilket gör det lättare att klara räkningarna, starta ett sparande eller lägga mer pengar på favorithobbyn. En ökad inkomst ger också en högre pension. På den här sidan kan du läsa mer om heltidsarbete och följa vår heltidsresa i Ovanåkers kommun.

En överenskommelse mellan Kommunal och SKR

Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och frågan ligger högt på den politiska dagordningen på både lokal och nationell nivå. Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal Länk till annan webbplats.) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats. har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Med utgångspunkt i detta har man skapat utvecklingsprojektet Heltidsresan med målet att heltidsarbete ska bli det normala inom välfärden. 

Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

SKL och Kommunal är överens om tre mål

  1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
  2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
  3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

Tillsammans går vi från deltid till heltid!

Heltidsresan är ett måste – för individen, branschen och samhället. Hur ska vi annars kunna rekrytera nya talanger? Och hur ska vi lyckas behålla den erfarna och kompetenta personal som redan arbetar?

För arbetsmiljön

När fler går från deltid till heltid ställs nya krav på verksamheten. Det behövs ett nytänk i bemanning och schemaläggning tillsammans med ett bibehållet fokus på arbetsmiljö.

För en attraktiv arbetsplats

Det finns inte en universalmodell för införandet av heltid. Varje arbetsplats är unik. Därför är det viktigt att tid avsätts för att lyssna in anställda och medlemmars behov. Förändringsarbete kan vara tålamodskrävande men det lönar sig på sikt. De kommuner och landsting som tagit steget upplever att heltidserbjudandet varit en viktig faktor för att ses som en attraktiv arbetsplats

För att möta rekryteringsbehovet

Välfärdens behov av personal är mycket stort de närmaste åren, och efterfrågan ser inte ut att minska. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmsta åren. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete.

För jämställdheten

Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Huvudorsaken är att betydligt fler kvinnor arbetar deltid. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Att fler arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.

Kontakt

Projektledare Heltidsresan

Carina Uppegård
0271-571 29

Kommunal Ovanåker

Ordförande
Anneli Hallström
010-4428853

Senast uppdaterad