Kontakt

React- EU Ung Nystart

Är ett projekt som Ovanåkers kommun driver tillsammans med Region Gävleborg som riktar sig till arbetslösa ungdomar i åldrarna 15-24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020, datumet då Världshälsoorganisationen förklarade att utbrottet av covid-19 utgjorde en pandemi.

Målgrupp

Målgruppen är ungdomar i kommunen som varken arbetar eller studerar i åldrarna 15-24 år och som blivit arbetslösa eller avbrutit sina studier efter 30 mars 2020.

Ungdomar som lever i ett utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap, projektet syftar därför till att få ut de unga i arbete eller studier.

Metod och aktiviteter

Genom att bygga en samverkan mellan hälsocentralen, skolan, socialtjänsten och AME minskar risken för att ungdomar hamnar mellan stolarna. I projektet kombineras gruppaktiviteter med individuella samtal efter behov och lösningsfokuserade samtal/MI (MI, motiverande samtal) där individen jobbar med målbilder används. Vidare hjälper projektet till med kontakter hos våra lokala företag och hjälper individen med sysselsättning.

Om du känner en ungdom som är hemmasittande och som vill bryta sitt utanförskap kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Projektansvarig

Dagmara Hälsing
Tfn 0271-574 21
E-post dagmara.halsing@ovanaker.se

Senast uppdaterad