Kontakt

AME Verkstad

En plats för förberedelse för arbetslivet.

Vi jobbar med att göra deltagarna arbetsredo!

På verkstan får deltagarna se hur det är att jobba på ett företag.

Dagen börjar med tavelmöte, genomgång av dagens arbeten, utplaceringar på stationer och samtal om säkerhet mm.

Vi utför legojobb till våra industrier i kommunen, de olika arbetsmomenten är lättare montering och paketeringsjobb.
Vi utför även jobb till andra enheter i kommunen och till viss del till föreningslivet. Vi tillverkar bänkbord, blomlådor, bänkar, käpphästar, utrustning till förskolor och gör diverse reparationer av möbler.

Vi är även engagerade i olika projekt där deltagarna får tillfälle att jobba ute i olika miljöer med skogsröjning och renoveringsarbeten.

Torbjörn

Torbjörn Östergrens
Arbetsledare
076-137 42 74

Håkan Hildingsson

Håkan Hildingsson
Handledare
Tfn 070-282 42 29

Kontakt

Befattning

Torbjörn Östergrens
Tfn 076-137 42 74
E-post torbjorn.ostergrens@ovanaker.se

Håkan Hildingsson
Tfn 070-282 42 29
E-post hakan.hildingsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad