Tidigare projekt

Arbetsmarknadsenheten har deltagit i, och drivit flera olika projekt under åren.

Vi har i samarbete med de olika kommunala verksamheterna, Arbetsförmedlingen, de lokala företagen och olika föreningar gjort många olika insatser på olika områden.

Det har varit renoveringsarbeten och nytillverkning till förskolor, skolor och indeella föreningar.

Målet har varit att samtidigt som man gör en instats så får man ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Det har även gett oss stor personkännedom så att vi har kunnat matcha rätt person till rätt arbete.

Omstart!

Är ett projekt som Ovanåkers kommun driver tillsammans med Region Gävleborg och som finanseras av Europeiska socialfonden ESF. Målgruppen är ungdomar som varken arbetar eller studerar i åldrarna 16-20 år. Ungdomar som lever i ett utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap.Vi arbetar för att få ut de unga i arbete/studier.

Arbetsmarknadsprojekt LX

För att minska antalet långtidsarbetslösa hade Arbetsförmedlingen i samarbete med Ovanåkers kommun utformat ett arbetsmarknadsprojekt (LX). Under den perioden erbjöds 60 långtidsarbetslösa åt gången, en tidsbegränsad anställning av Ovanåkers kommun.


Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.