Tidigare projekt

Arbetsmarknadsenheten har deltagit i, och drivit flera olika projekt under åren.

Vi har i samarbete med de olika kommunala verksamheterna, Arbetsförmedlingen, de lokala företagen och olika föreningar gjort många olika insatser på olika områden.

Det har varit renoveringsarbeten och nytillverkning till förskolor, skolor och indeella föreningar.

Målet har varit att samtidigt som man gör en instats så får man ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Det har även gett oss stor personkännedom så att vi har kunnat matcha rätt person till rätt arbete.

React- EU Ung Nystart

Är ett projekt som Ovanåkers kommun driver tillsammans med Region Gävleborg som riktar sig till arbetslösa ungdomar i åldrarna 15-24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020, datumet då Världshälsoorganisationen förklarade att utbrottet av covid-19 utgjorde en pandemi.

Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att övergå till arbete eller studier.

Omstart!

Är ett projekt som Ovanåkers kommun driver tillsammans med Region Gävleborg och som finanseras av Europeiska socialfonden ESF. Målgruppen är ungdomar som varken arbetar eller studerar i åldrarna 16-20 år. Ungdomar som lever i ett utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap.Vi arbetar för att få ut de unga i arbete/studier.

Arbetsmarknadsprojekt LX

För att minska antalet långtidsarbetslösa hade Arbetsförmedlingen i samarbete med Ovanåkers kommun utformat ett arbetsmarknadsprojekt (LX). Under den perioden erbjöds 60 långtidsarbetslösa åt gången, en tidsbegränsad anställning av Ovanåkers kommun.


ISU-ingen ska lämnas utanför

Målgruppen är äldre utrikesfödda människor som befinner sig i socialt utanförskap och har svårt är att hantera ensamhet. Vi arbetar för att förhindra utanförskap, förbättra integration, skapa en meningsfull vardag, tillhörighet och ett socialt sammanhang.


Senast uppdaterad