Kontakt

Tala Svenska – Förstå Sverige

Insatsen riktar sig till utrikesfödda som är föräldralediga och deras barn.

Målgrupp

Insatsen riktar sig till utrikesfödda som är föräldralediga och deras barn.

Syfte

Underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning under tiden när individen inte deltar i ordinarie utbildning (ex SFI) och förmedla kunskap om barnuppfostran i Sverige. Längre föräldraledighet kan förlänga tiden för att komma in i samhället. Det gäller framförallt kvinnor. Den här satsningen kan hjälpa fler nyanlända kvinnor att snabbare komma in eller tillbaka till jobb och skola efter tiden hemma med barnen.

Mål och effekter

Efter insatsens slut ska ca 20 personer ha varit delaktiga. De flesta ska då ha fått ökade kunskaper om föräldraskap i Sverige och i närliggande ämnen. Deltagarna ska få kunskap om förenings och fritidslivet i vår kommun och kunna bygga nätverk själva. Insatsen riktar sig mest till kvinnor och deras barn då det oftast är kvinnorna som är föräldralediga. Insatsen påverkar dock hela familjen. Effekten blir att deltagarna snabbare kommer in eller tillbaka till jobb och skola efter tiden hemma med barnen.

Barnen kommer känna sig tryggare när deras föräldrar utvecklar sina språkkunskaper och får bättre kännedom om livet som förälder i det svenska samhället. Insatsen beaktar därför barnens bästa. Slutresultatet blir en bättre balans mellan föräldrarna och det påverkar allas mående positivt. Föräldrarna kommer närmare det svenska samhället och arbetslivet trots att det varit föräldralediga.

Projektägare är Ovanåker kommun - Arbetsmarknadsenheten och Svenska kyrkan Alfta Ovanåkers församling. Finansieras genom Länsstyrelsen i Gävleborg

Kontakt

Integrationshandläggare

Brkty Tesfagegrish
Tfn 0271-574 94

Diakoniassistent Alfta - Ovanåkers församling

Elsie-Marie Einarsson
Tfn 0271-340 60

Senast uppdaterad