Kontakt

ISU-ingen ska lämnas utanför

Målgrupp är äldre utrikesfödda människor som befinner sig i socialt utanförskap och har svårt är att hantera ensamhet.

Vårt syfte är att arbeta för att förhindra utanförskap, förbättra integration, skapa en meningsfull vardag, tillhörighet och ett socialt sammanhang. Även att minska ett digitalt utanförskap och förbättra kunskapen om hälsa, kost och sjukdomarna som är de vanligaste förekommande i de äldre åldrarna.

Målet är att äldre nyanlända skapar ett socialnätverk med jämngamla svenskar. Effekt förbättrad hälsa och KASAM (känsla av sammanhang). Förbättrad integration mellan inrikes och utrikesfödda medborgarna i kommunen.

Projektägare är Ovanåker kommun – Arbetsmarknadsenheten, SPF Seniorerna Edsbyn, PRO, Hälsocentralen.

Finansieringen genom Länsstyrelsen i Gävleborg

Kontakt

Projektansvarig

Dagmara Weinkiper Hälsing
Tfn 0271-574 21

Projektansvarig

Ann Olsson
Tfn 0271-574 66

Integrationshandläggare

Brkty Tesfagegrish
Tfn 0271-574 94

Handledare

Khaled Zouroum
Tfn 0271-571 99

Senast uppdaterad