Kontakt

Laduprojektet

Med hjälp av medel från Länsstyrelsen

För att bevara det kulturhistoriskt intressanta ladulandskapet i Voxnadalen har Ovanåkers kommun initierat ett ladurenoveringsprojekt. För att kunna hantera den stora mängd lador som finns i odlingslandskapet kommer projektet delas in i flera etapper vilka utgår från olika geografiska områden.

Planeringsavdelningen vid Ovanåkers kommun genom Biosfärområde Voxnadalen är administrativt ansvarig för projektet och bistår även med antikvariskt ansvarig person.

Kontakt

Arbetsledare

Kent Törnberg
076-137 42 74
kent.tornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad