Kontakt

Landsbygdsutveckling

Ovanåkers kommun arbetar för att kommunen ska vara en attraktiv miljö både för invånare och besökare. Detta främjas genom bland annat samarbeten och utvecklingsgrupper.

Landsbygden är viktig

Vår ambition är att det i hela kommunen ska finnas rimliga förutsättningar att bibehålla och utveckla goda och attraktiva miljöer att leva i och att besöka. En hållbar landsbygdsutveckling förutsätter bred samverkan och utveckling från ett lokalt perspektiv. Gärna i egen regi av lokala utvecklingsgrupper, t.ex. byalag, föreningar eller intresseföreningar som arbetar för sin bygds utveckling och bästa. Närhet och delaktighet är viktiga framgångsfaktorer.

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd i lokal utveckling med t.ex. tips och rådgivning vid projektansökningar, olika mötesarrangemang och förmedling av erfarenheter, kontakter och nätverk.

Samarbetsorganisationer för landsbygdens utveckling

Riksorganisation Hela Sverige ska Leva och Länsbygderådet X-ing samordnar och stöder länets utvecklingsgrupper. Ovanåkers kommunbygderåd är namnet på det lokala nätverket.

Stöd till utveckling

Medfinansiering till projekt för landsbygdsutveckling finns att söka från olika stödprogram, oftast medfinansierade av EU:s strukturfonder.

Kontakt

Stefan Jonsson
Tfn 0271-571 12
stefan.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad