Kontakt
Personer från olika kulturer som sitter vid ett bord tillsammans, i bakgrunden syns en whiteboard med text på

Integrationskompassen

Integrationskompassen är vidareutvecklad av Ovanåkers kommun och ingår som en metod i det EU-finansierade projektet Samverkan Gävleborg 2022.

Metoden kommer att fungera som ett strukturerat och stödjande ramverk för att guida och stödja individer genom deras integrationsprocess.

Syftet

Syftet med Integrationskompassen är att skapa en strukturerad och stöttande ramverk som navigerar och stödjer individer genom deras integrationsprocess.

Genom att erbjuda riktlinjer och vägledning strävar metoden efter att underlätta anpassningen till det nya samhället och främja en smidig övergång.

Bakgrund

Integrationskompassen inom projektet "Samverkan Gävleborg 2022" tar specifikt hänsyn till väntetider och passivtid som en av de centrala utmaningarna för tredjelandsmedborgare under deras integrationsprocess. Genom att identifiera och adressera dessa väntetider strävar kompassen efter att minimera onödig passivitet och skapa en mer effektiv övergång till olika integrationsåtgärder.

Aktiviteter

Integrationskompassen kommer att bestå av följande aktiviteter:

  • Individuell Bedömning
  • Individuell Integrationsplan
  • Första möten med myndigheter
  • Informationsmöten
  • Stöd och Mentorprogram
  • Digikunskap
  • Regelbunden uppföljning och utvärdering av metoden
  • Partnerskap och Samarbete
Samverkan Gävleborg 2022 utan symbol
Europeiska unionens flagga med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen" till höger.

Kontakt

Delprojektledare

Khaled Zouroum
E-post: Khaled.zouroum@ovanaker.se

Senast uppdaterad