Kontakt

Ung Nu Ovanåker

Ung Nu Ovanåker är ett projekt som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är mellan 16 och 29 år. Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att kunna övergå till arbete, studier eller att närma sig arbetsmarknaden.

Projektet kommer att ta tillvara erfarenheter och metoder som gjorts i tidigare projekt bl.a. i projekten React och Omstart! Vilket innebär ett stort fokus på individuella insatser.

Utöver tidigare metoder (IPS/SE, MI och KBT) och individfokuserade arbetssätt som används för målgruppen så vill projektet prova, en ny metod, baserad på BIP studien ( Beskæftigelses Indikator Projektet, BIP).

UNG finansieras av europeiska socialfonden. Region Gävleborg är projektägare. Projektet pågår under perioden 1 september 2023 – 31 augusti 2026.

Tomas Larsson

Kontakt

Projektansvarig

Dagmara Weinkiper Hälsing                                                                                                       Samordnare Kommunala aktivitetsansvaret 

Telefon 0271-57 421

Mobil 072-236 56 77

dagmara.halsing@ovanaker.se


Senast uppdaterad