Kontakt

Ett hållbart arbetsliv

Du som behöver stöd att komma ut i arbete eller studier kan vända dig till projektet Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker.

Målgrupp

  • Målgrupp för insatsen är personer i åldrarna 16 – 64 år med behov av samordnad rehabilitering.
  • Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Inom målgruppen finns både individer som är sjukskrivna och som inte är sjukskrivna. Individerna finns främst inom LSS, Socialpsykiatri, socialtjänst och Försäkringskassan men även inom Arbetsförmedlingen.

Syftet med insatsen är

- att pröva och tillämpa om metod SE/IPS (SE, supported employment) (IPS, individual placement and support) lokalt kan fungerar bra för att ge individer i målgruppen psykiskohälsa stöd och vägledning till att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

- att stärka samverkan mellan berörda parter genom att utgå från en gemensam metod och utveckla en insats som är tydlig kopplat till de Trisam-team (Tidig rehabilitering i samverkan) som verkar i Ovanåkers kommun.

Samverkansparter
Ovanåkers kommun, Region Gävleborg - Hälso- och sjukvård, Edsbyn Din hälsocentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Kontakt

Arbetsmarknadschef

Stefan Jonsson
070-563 52 87
stefan.jonsson@ovanaker.se

Projektansvarig

Dagmara Weinkiper Hälsing
Tfn 0271-574 21
dagmara.halsing@ovanaker.se

Jobbcoach

Kent Jonsson
Tfn 0271-574 91
kent.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad