Kontakt

För dig som är arbetssökande

Vi under AME Arbetsmarknadsenheten vänder oss till dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande och kan behöva hjälp med att komma vidare i yrkeslivet eller mot utbildning.

Vår verksamhet syftar till att underlätta för arbetssökanden att hitta jobb eller en utbildning. Vägen dit kan se väldigt olika ut. Vi utgår alltid från varje persons vilja och förmåga. Vi erbjuder aktiviteter för alla oavsett om man står mycket långt ifrån arbetsmarknaden eller är redo att ta ett jobb snabbt.

Hos oss får du som arbetssökande möjlighet att delta i praktiska aktiviteter där vi jobbar för att skapa ett attraktivare Ovanåker. Det kan vara att röja leder, reparera leksaker från förskolor och annat. En annan del av vår verksamhet är att stötta dig i ditt jobbsökande och att hitta nya vägar till jobben. Vi har ett brett nätverk av företag i kommunen som vi gör studiebesök hos, där vi även får veta mer om hur de rekryterar personal.

Om du har ett intresse för studier och utbildning får du information över vilka olika utbildningar som finns och vilka som är passande för att få arbete här inom kommunen eller på annat håll. I verksamheten finns också vår jobbguide som matchar en persons önskan om praktikplats med rätt företag.

Kunskapen om arbetsmarknaden ska efter tiden hos oss vara väldigt god och här ges många möjligheter att knyta kontakter med möjliga arbetsgivare.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post arbetsmarknad@ovanaker.se

Senast uppdaterad