Kontakt

Fäbodvallsprojektet

Ett bidrag till ett öppet och levande landskap

Många av de fäbodvallar som finns ägs av personer som inte längre har djur och därför brukas de inte. Tillsammans med Biosfärområde Voxnadalen bedriver AME projekt där vi öppnar upp vallar som växer igen och stänger runt områdena så att de blir brukningsbara enheter där ofta flera vallar ingår.

Hittills har tre områden stängslats och djur finns och återskapar en biologisk mångfald som är mycket värdefull för vårt skogslandskap. Här bildar områdena biologiska öar i skogslandskapet som gör att insekter och fåglar bidrar till att sprida fröer vidare.

Genom samarbetet inom Biosfärområde Voxnadalens projekt skapar vi möjligheter till att flera kan få arbetsträning och sysselsättning som gör att de har lättare att nå den öppna arbetsmarknaden i en förlängning.

Kontakt

Arbetsledare

Kent Törnberg
076-137 42 74
kent.tornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad