Kontakt
Logotype för Servicepunkt

Service på landsbygden

Servicepunkter finns på tre platser i kommunen, här kan du läsa om vad en servicepunkt är, var de finns och vad de erbjuder. Här finns även information om hemsändningsbidraget.

Vad är en Servicepunkt?

Servicepunkterna fungerar som en aktiv plats på landsbygden, ett viktigt nav och en naturlig mötesplats som erbjuder service till medborgare och besökare.

Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden, framför allt vinster i form av tid och ekonomi för användaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice i kommunen.

För att få kallas servicepunkt krävs att man kan erbjuda ett kvalitetssäkrat grundpaket av service till de som besöker butiken.

Servicepunkter i Ovanåkers kommun

Servicepunkterna finns på tre platser i vår kommun.

Servicepunkterna erbjuder bland annat:

  • Fikahörna - mötesplats
  • Dator med internetuppkoppling och utskrifter
  • Anordnar och genomför minst tre lokala aktiviteter per år
  • Trådlöst wi-fi
  • Turistinformation och broschyrer
  • Hemkörning av livsmedel och övriga varor
  • Tillsyn av återvinningsstation och anslagstavla, Viksjöfors Handel, Voxna Livs
  • Hjärtstartare finns hos Voxna Livs

Hemsändningsbidrag

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen för hushållen i kommunens landsbygd samt att värna om lanthandlarna. Hemsändning sker till de hushåll som har störst avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. Det är butikerna som utför denna service och som söker hemsändningsbidrag från kommunen.
Stödet gäller inte för tätorterna Alfta och Edsbyn.

Butiken ska söka och beviljas varuhemsändningsbidrag innan leveranser kan ske. Hemsändning kan även innebära att butiken hämtar kunderna så att de kan handla på egen hand. Butik som beviljats hemsändningsbidrag erhåller ersättning, för de hushåll som uppfyller villkoren, med 200 kronor per hemsändning högst en gång per vecka och hushåll. Kund ansöker direkt till butik.

Butikerna erlägger en serviceavgift direkt till kund för tjänsten varuplock.

Voxna Livs, Viksjöfors Handel och Rotebergs Handel är beviljade hemsändningsbidrag från kommunen och erbjuder tjänsten hemsändning.

Kontakt

Stefan Jonsson
Tfn 0271-571 12
stefan.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad