Ensamkommande barn

Alla kommuner har skyldighet att ta emot ensamkommande barn. När ett ensamkommande barn anvisas/kommer till Ovanåkers kommun får denne träffa kommunens socialsekreterare.

Kommunen är ansvarig för att se till att barnet/ungdomen har någonstans att bo. En individuell bedömning görs i varje ärende och socialnämnden är ansvarig för placeringen. Olika boendeformer kan vara familjehem, nätverkshem, stödboende eller hem för vård eller boende (HVB-hem). Kommunen har i dagsläget inte något HVB-hem i egen regi.

Kommunen är ansvarig för

  • ensamkommande barns mottagande, boende och omsorg
  • ensamkommande barn som är asylsökande och
  • ensamkommande barn som erhållit uppehållstillstånd.

Beslut om uppehållstillstånd fattas av Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De kommuner som är engagerad i mottagandet av ensamkommande barn- och ungdomar kan få statlig ersättning.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem.

Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess hen är myndig, alltså 18 år.

Senast uppdaterad