Kontakt
två unga kvinnor från olika kulturer

Bli mentor idag!

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 i Ovanåker bedriver mentorprogram för att främja integration och stödja nyanlända genom att skapa meningsfulla kontakter mellan dem och etablerade medlemmar i samhället.

Om Mentorprogrammet

Mentorprogrammet är en plattform för etablerade medlemmar i samhället att ge tillbaka genom att stötta och vägleda nyanlända individer på deras integrationsresa. Som mentor får du möjlighet att dela med dig av din kunskap och erfarenhet samtidigt som du bidrar till att skapa en mer inkluderande gemenskap.

Vad innebär det att vara en Mentor?

Du behövs! Genom frivilligt engagemang utgör du grunden för vårt arbete. Som mentor blir du en viktig stöttepelare och förebild för nyanlända individer. Du delar inte bara dina erfarenheter utan också ditt stöd och din vägledning. Genom att vara en likasinnad medlem i samhället kan du erbjuda värdefull hjälp och stöd under deras integrationsprocess.

Vad förväntas av dig som Mentor?

  • Delta i en introduktion och eventuella utbildningsaktiviteter för mentorskapet.
  • Engagera dig i regelbundna möten och aktiviteter med din adept.
  • Erbjud stöd och vägledning baserat på dina egna erfarenheter och kunskaper.
  • Skapa en inkluderande och stödjande miljö där din adept kan känna sig välkommen och accepterad.
en grupp med människor från olika kulturer som står i en cirkel och tittar ner på kameran

Vad förväntas inte av dig som Mentor?

Vi förväntar oss inte att du ska lösa alla problem eller agera som en expert inom alla områden. Din roll är att vara en lyssnande och stöttande närvaro för din adept.

Hur ser tidsramen ut för Mentorprogrammet?

Du kommer att ha regelbunden kontakt med din adept och stötta dem under en period som passar er båda. Programmet varar så länge båda parter vill och behovet finns.

Vem är lämplig som Mentor?

Vi söker engagerade individer som delar vår vision om en inkluderande gemenskap och som är villiga att bidra till integrationen av nyanlända. Du behöver inte vara en expert – bara ha ett öppet hjärta och viljan att hjälpa till.

För att passa in som mentor bör du:

  • tala bra svenska.
  • uppleva dig som etablerad och ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
  • vara lyhörd, lugn och trygg i dig själv, samt ha god självkännedom och förmåga att sätta gränser.
  • vara nyfiken, ödmjuk och flexibel.
  • kunna bekräfta andra och vara en god medmänniska

Anmäl ditt intresse idag!

Gör en positiv skillnad i någons liv genom att bli en mentor idag!

Kontakta oss på Arbetsmarknad och Näringsliv för mer information och anmälan.

Delprojektledare

Khaled Zouroum
E-post: Khaled.zouroum@ovanaker.se

Samverkan Gävleborg 2022 utan symbol
projektet medfinansieras av Europiska unionen 

Kontakt

Delprojektledare

Khaled Zouroum
E-post: Khaled.zouroum@ovanaker.se

Senast uppdaterad