Kontakt

Omstart

Är ett projekt som Ovanåkers kommun driver tillsammans med Region Gävleborg och som finanseras av Europeiska socialfonden ESF.

Målgruppen är ungdomar som varken arbetar eller studerar i åldrarna 16-20 år. Ungdomar som lever i ett utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap.
Vi arbetar för att få ut de unga i arbete/studier.

Vi arbetar med att bygga en samverkan mellan hälsocentralen, skolan, socialtjänsten och AME. Detta gör vi för att så få ungdomar som möjligt ska hamna mellan stolarna.

Vi använder lösningsfokuserade samtal/MI (MI, motiverande samtal) där vi jobbar med målbilder. Kombinerar gruppaktiviteter med individuella samtal efter behov. Vi hjälper till med kontakter hos våra lokala företag och hjälper individen med sysselsättning.

Om du känner en ungdom som är hemmasittande och vill gärna bryta sitt utanförskap kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten

Kontakt

Projektansvarig

Dagmara Hälsing
Tfn 0271-574 21
E-post dagmara.halsing@ovanaker.se

Jobbcoach

Kent Jonsson
Tfn 0271-574 91
E-post kent.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad