Internationella kvinnodagen, varför finns den?

Internationella kvinnodagen uppmärksammas 8 mars varje år för att lyfta frågor om ojämställdhet och kvinnors sämre livsvillkor i jämförelse med mäns livsvillkor världen över. Det handlar bland annat om det systematiska underordnandet av kvinnor i samhället, oavsett land, hudfärg och klass.

Lansering av ”Ett jämställt Gävleborg”

Idag den 8 mars, på internationella kvinnodagen, lanserar vi länets jämställdhetsstrategi. Målet är att skapa förutsättningar där alla människor, oavsett kön, har lika möjligheter, rättigheter och representation.

Läs mer på Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. Men internationella kvinnodagen har funnits i över hundra år och har sitt ursprung i kampen för kvinnlig rösträtt som drevs på många håll i världen under början av 1900-talet. Ett av de första kliven var 1908 när 15 000 kvinnor marscherade genom New York för rätten till högre lön, bättre arbetsvillkor och rösträtt.

Internationella kvinnodagen uppmärksammas av människor och organisationer över hela världen för att lyfta frågor om kvinnors rättigheter. Det är en dag att stanna upp, reflektera över framsteg som har gjorts men också att se de utmaningar som fortfarande kvarstår. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga aktörer har ett ansvar att bedriva verksamhet som ger lika förutsättningar, villkor och möjligheter för alla som tar del av den och att bidra till ett jämställt samhälle.

Agenda 2030 - globala målen för hållbar utveckling. Mål 5 handlar om jämställdhet. Länk till annan webbplats.

Du ska du känna dig trygg

Är du utsatt för hot och våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner? Till oss på socialtjänsten kan du som har blivit utsatt för hot och våld i en nära relation få hjälp och stöd. Till oss kan du också vända dig om du befarar att någon i din omgivning far illa.

Hot och våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad