Om sorg och oro

Sorg kan kännas olika beroende på vad som har hänt. Ibland är det skönt att berätta för andra om hur du känner, även om det ibland kan kännas som om ingen riktigt förstår.

Psykisk hälsa

Alla mår dåligt någon gång i livet. Här kan du läsa hur du kan hjälpa dig själv om du mår dåligt. Det finns också information om när och var du kan få hjälp, om det behövs.

1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorg när någon har dött

Sorg är alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som du kan få vid en förlust. Sorg kan vara olika för olika personer men kan också variera mycket hos en person. Det kan vara smärtsamt, jobbigt och tröttande med sorg. De flesta människor upplever sorg åtminstone någon gång i livet.

1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sorg och kris

De flesta har sorg någon eller några gånger i livet. Du kan känna sorg när du förlorar någon eller något som betyder mycket för dig. Sorg gör ont, och det kan ta lång tid innan livet känns bättre igen. Du kan få hjälp att ta dig igenom sorgen. Här hittar du innehåll om sorg och kris.

UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, mm.

Informationen på de sajter som vi länkar till från UMO.se kan du lita på, där sprids inga rykten.

Länkar


Elevhälsan vid Voxgym

På Voxgym ska alla elever bli sedda och hörda. Voxgym inspirerar till lärande och utveckling i en trivsam skolmiljö. Här ska alla känna sig trygga, bli respektfullt bemötta och positivt uppmärksammade. Nolltolerans råder mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling.

Kontakt elevhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centrala elevhälsan och skolhälsovård

Inom centrala elevhälsan arbetar ett team med kuratorer, psykolog, specialpedagog för förskolan och grundskolan. Tal-/specialpedagog, skolsköterskor och skolläkare med stöd till barn och elever.

Centrala elevhälsan och skolhälsovård Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad