Aktiviteter till sportlovet vecka 10

Vill din förening arrangera en eller flera gratis aktiviteter riktade till barn- och unga i skolåldern under sportlovet?

Folkhälsa arbetar för jämlikhet och vi förhåller oss i våra aktivitetsprogram helt till gratis aktiviteter. Programmet som Ovanåkers kommun sammanställer kommer att annonseras på ovanaker.se, i WoxnadalsNytt samt ges ut till elever i skolorna (åk 4-6).

Vill ni synas i programbladet?

Fyll i och skicka in din aktivitet senast 9 februari.


Startdatum och starttid * (obligatorisk)
Startdatum och starttid
Slutdatum och sluttid
Slutdatum och sluttid
Behandling av personuppgifter

Vi behandlar kontaktuppgfter för eventuell föranmälan för att kunna marknadsföra er aktivitet. Dina personuppgifter behandlas med stöd av samtycke. Om du väljer att inte lämna kontaktuppgifter för eventuell anmälan kommer vi inte att kunna informera om det i vår annonsering.

Personuppgifter som du lämnar sparas som längst en vecka efter avslutad sportlovsvecka. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Personuppgifterna delas med Reklamab för att vi ska kunna annonsera om er aktivitet i tidningen WoxnadalsNytt.

Du kan när som helst

  • begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar
  • begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
  • återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen

För information eller annan begäran, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). För att återkalla ditt samtycke, kontakta den verksamhet som du gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar det inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Föreningar & föreningsbidrag

Här hittar du information som berör föreningsliv. Både för dig som söker kontakt med en förening eller hjälp på vägen för etablerade föreningar.

Föreningar & föreningsbidrag Öppnas i nytt fönster.

Sponsring av evenemang 2024

För evenemang som genomförs av föreningar kan sponsring ges med 5 000 kr/evenemang. För större evenemang kan sponsring ges med 10 000 kr.

Sponsring av evenemang Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad