Tonåringar – Trygghet,Tobak, alkohol och droger

Ibland kan det vara skönt att prata om hur andra gör och kanske slå hål på argumentet ”alla andra får”. Hjälp till att säga nej. För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.

Hur pratar man med sin tonåring?

Att det är bra att prata med sin tonåring och att man ska vara tydlig som förälder pratas det mycket om. Frågan är bara hur man gör det?

Vad kan jag som förälder göra?

Att prata med sin tonåring om alkohol och droger är inte alltid lätt, men nödvändigt. Som förälder har du en viktig roll i att påverka din ungdoms attityder och beteende. Ditt förhållningssätt påverkar de val din tonåring gör. Var tydlig med dina åsikter när det gäller tobak, alkohol och narkotika. Våga fråga!

Tips till dig som tonårsförälder

Bjud inte på alkohol och köp inte ut. De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn att dricka alkohol på ett ansvarsfullt sätt, det enda man lär dem är att dricka. Var intresserad och lyssna. En bra relation handlar mest om att bygga ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser.

Visa att du bryr dig

Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig berätta varför du är det.

Var tydlig och sätt gränser

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att förhålla sig till det du sagt.

Ta hjälp av andra föräldrar

Ibland kan det vara skönt att prata om hur andra gör och kanske slå hål på argumentet ”alla andra får”. Hjälp till att säga nej. För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra
argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.

Föräldrautbildningar och kurser

ABC Tonår Öppnas i nytt fönster. är ett generellt föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar, bonusföräldrar och andra vuxna som lever med tonåringar. Syftet med föräldraträffarna är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv. Föräldraträffarna är kostnadsfria.

Föräldrawebben - digitalt individuellt föräldrastödsprogram Öppnas i nytt fönster.

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Föräldrastödsutbildningen utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning i ämnet och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Polisens förebyggande arbete

Vi vet att det ibland kan vara tufft att ha en tonåring. Polisen träffar dagligen ungdomar och vet också hur lätt det kan vara att få tag på droger. Därför har polisen tagit fram Föräldraskolan för att hjälpa dig se och tolka tecken på droganvändning hos din ungdom – så tidigt som möjligt.

I Föräldraskolan får du läsa om vanliga slangbegrepp för narkotika och se bilder påpolisens beslag av olika droger. Visste du till exempel att en spliff är en joint av cannabis och tobak? Att femma, 5a, näve, hand, en hel eller beshlik är ett annat ord för fem gram marijuana? Och att bensodiazepiner även kallas för benzo, habbar, bitches eller flödder?

Föräldraskolan om droger

Föräldraskolans broschyr Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Är du orolig?

Om du oroar dig för ditt barn finns det flera du kan kontakta.

Senast uppdaterad