Företagen är en viktig del i beredskapen

För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram information och stöd om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart.

Företag är en viktig del av Sveriges beredskap. En stor del av all samhällsviktig verksamhet bedrivs av privata aktörer. Staten har i sitt ansvar för samhällets beredskap därför ett intresse av att dessa verksamheter kan fortsätta bedrivas.

Ett starkt och stabilt näringsliv utgör den bästa förutsättningen för att staten ska kunna säkerställa Sveriges förmåga att vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig, förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för dess överlevnad, det vill säga vår försörjningsberedskap.

Vad ska företag förbereda sig för?

Det är svårt att förutse vad det är för typ av händelse eller samhällsstörning vi behöver förbereda oss för. Hotbilden mot Sverige kan exemplifieras på följande sätt:

  • Fredstida kriser – ej aktörsdrivna hot som t.ex. pandemier, naturkatastrofer och generalstrejker samt aktörsdrivna hot som terrorattentat och organiserad brottslighet.

  • Hybrida hot (gråzonsproblematik) – ett tillstånd mellan fred och krig där en antagonist försöker påverka Sverige med exempelvis, underrättelseinhämtning, påverkansoperationer, cyberattacker och militära styrkedemonstrationer utan att Sverige går upp i höjd beredskap.

  • Krig – t.ex. väpnat angrepp.

Här finns mer information om företagens beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad