Intervju med projektansvarig och Samordnare KAA Dagmara Weinkiper Hälsing

Bild på Aradom på sitt arbetsplats

Vi har ställt några frågor till Dagmara Weinkiper Hälsing. Hon är ansvarig och har varit ansvarig för olika projekt inom Arbetsmarknadsenheten. Vi tänkte titta särskilt på projektet ReAct.

Vad är ReAct för något?

– ReAct är ett projekt som Ovanåkers kommun driver tillsammans med Region Gävleborg som riktar sig till arbetslösa ungdomar i åldrarna 15-24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020, datumet då Världshälsoorganisationen förklarade att utbrottet av covid-19 utgjorde en pandemi.

Vad kan projektet ge dessa ungdomar?

– Det blir ju en form av förberedelser antigen för jobb eller fortsatta studier. Vi kan erbjuda gruppaktiviteter och/eller individuella samtal efter behov och lösningsfokuserade samtal/MI (MI, motiverande samtal) där individen med hjälp av coacher få göra en individuell plan och få hjälp med att fullfölja den. Vii hjälper ungdomarna via projektet med kontakter med våra lokala företag, Arbetsförmedlingen och hjälper med sysselsättning och anställningsbarhet.

Hur länge hänger ni med den här Målgruppen?

– Så länge ungdomen själv vill.

Vad är dina förhoppningar i det här projektet?

– Att vi inte kommer ha några deltagare alls. Att ungdomar blir glada och har en skola där alla elever har en bra situation och ges förutsättningar till att utvecklas till vuxna och ansvarstagande medborgare i samhället.
Jag och min kollega Kent kommer göra allt vi kan för att ungdomen får tilltro till sin egen kraft och kommer in i vuxenlivet som en trygg, hoppfull människa i ett inkluderande samhälle.
Vi vill självklart slå ett rekord sedan projektet Omstart som riktade sig till hemmasittare. Då var det 74% av deltagare som gick vidare till en anställning och skolan/utbildning 😊

Hur många personer pratar vi om?

– Under KAA (Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar) har vi registrerad 15 ungdomar just nu. Dock brukar det tyvärr bli avhopp några veckor efter skolan har börjat och vid årsskifte.
Vi ser tyvärr att antalet ungdomar som avbryter sin skolgång stiger, inte bara i Ovanåkers kommun men i hele Sverige.

Vad skulle du själv säga är den största utmaningen för projektet idag?

– Vi möter många ungdomar med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och psykisk ohälsa.
Utmaningarna och svårigheter handlar inte endast om elever och deras förutsättningar, utan minst lika hög grad om hur den egna verksamheten kan anpassas för att möta alla ungdomar.
Svårigheter med exekutiva funktioner (oförmåga att planera och strukturera) är vanligt hos personer med NPF. För ADHD och ADD handlar det om arbetsminne, initiativförmåga, planering och impulskontroll medan det för autism handlar mer om flexibilitet och planering.
Vi borde alla fokusera på hur vi bemöter ungdomar och deras förutsättningar, hur mycket är vi beredda att göra anpassningar för att ge de en möjlighet till att frigöra deras potential. För ingen vill hamna i ett utanförskap och hemmasittande.
Vi håller löpande dialog med lokala förtagare och deras vilja att ta emot ungdomar och ta hänsyn till deras nedsättningar är otroligt hoppfull!
Varje person är otroligt viktig för oss i kommunen och vi vill att ingen ska behöva sitta hemma för alla behövs.
Utmaningen är också stöd som vårdnadshavare behöver, för att bakom varje ungdom står en vuxen som oftast kämpa oerhört mycket för barnen och i många fall själv behöver stöd.
Senast uppdaterad