Intervju med arbetsmarknadschef Stefan Jonsson

Bild på Aradom på sitt arbetsplats

Vi har ställt några frågor till vår Arbetsmarknadschef Stefan Jonsson. Han berättar om arbetsmarknadsenheten och vilka utmaningar vi har?

Du har ju en spännande och komplex verksamhet, kan du berätta lite mer om den? Vad ingår i arbetsmarknadsenheten?

– På arbetsmarknadsenheten jobbar vi med arbetsmarknadsfrågor och integration, i det ingår att jobba med alla människor som inte jobbar eller studerar. Vi jobbar med människor från 16 års ålder upp till pensionen oavsett nationalitet.
Vi vill bidra till att människor får större inflytande över sitt liv och det brukar vara lättare om man har ett jobb eller går och utbildar sig.

Vi känner också ett stort ansvar för att våra lokala företag har arbetskraft, vi vill att de blir kvar på orten.

För oss är det viktigt att Ovanåkers kommun, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet jobbar tillsammans och stöttar varje arbetssökande utifrån dess förutsättningar.

Okej, vad innebär det konkret?

– Det vi gör är att stötta personer att komma närmare arbetsmarknad och egen försörjning. Vi jobbar också med mottagande av nya personer som kommer via avtal med migrationsverket. Vi ansvarar också för KAA (Det kommunala aktivitet ansvaret för ungdomar som är under 20 år och hoppat av gymnasiet.

Man får titta på var varje person befinner sig i livet och vad vi kan göra för planering tillsammans med den personen.

Utifrån den planeringen så försöker vi tillsammans med personen ta oss vidare mot egen försörjning.

Samarbetar ni med andra enheter, aktörer, myndigheter?

– Vi har som ett litet mantra på ame att vi ”ringer en vän” när vi känner att vi inte räcker till, så vi jobbar oerhört mycket med att samarbeta med andra för att kunna hjälpa individen att få större inflytande över sitt liv. Vi jobbar med företagen, andra kommuner, skolan, föreningslivet, SOC, hälsocentralen, AF, regionen, länsstyrelsen mm. Vi vill väldigt gärna vara ”en vän” till andra också.

Finns det upprättade nätverk eller har du bildat nya nätverk?

– Finns många upprättade nätverk men vi har nog byggt flera själva än vad det fanns från början.

Vad skulle du själv säga är den största utmaningen för enheten idag?

– Tror inte att enheten har någon egen utmaning, utan det är vi alla i Ovanåkers kommun som har några stora utmaningar. En av de är att företagen inklusive vi på kommunen behöver arbetskraft framförallt kompetent arbetskraft för att kunna fortsätta utvecklas.
Nu kan man jobba på distans mm men samtidigt skulle vi behöva ha ett större skatteunderlag och då behöver man bo här i kommunen.
Har vi inte arbetskraften så är det stor risk att företagen flyttar och då blir det riktigt tufft med vårt skatteunderlag.

Senast uppdaterad